Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Promocja zdrowia

Zadania PSSE w Sępólnie Kraj. w zakresie realizacji zadań z zakresu
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Realizacja zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wynika z Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), założeń Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych WHO, programów o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, a także z sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu sępoleńskiego.

Do zadań tych należy :

  • inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności edukacyjnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych;
  • popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia oraz metod zapobiegania chorobom;
  • pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia;
  • udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
  • ocena działalności oświatowo – zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz pomoc w prowadzeniu tej działalności;


Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj. realizuje następujące programy edukacyjne:


1. Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę”
2. Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
3. Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, w ramach którego realizowane są obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu, akcji Rzuć Palenie Razem z Nami oraz następujące programy edukacji antytytoniowej:

  • „Czyste powietrze wokół nas”,
  • „Nie pal przy mnie, proszę”
  • „Znajdź właściwe rozwiązanie”

4. Oraz Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych oraz program edukacyjny dla młodzieży szkól ponadgimnazjalnych „ARS, czyli jak dbać o miłość”.


Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj. realizuje następujące akcje informacyjno-edukacyjne:

1. Światowy Dzień Wody
2. Profilaktyka grypy
3. Uroczystości komunijne bez zatruć pokarmowych
4. Bezpieczne wakacje
5. Światowy Dzień Zdrowia
6. Europejski dzień wiedzy o antybiotykach
7. Profilaktyka nowych narkotyków, tzw. dopalaczyOpublikował: Elżbieta Estkowska
Publikacja dnia: 27.05.2014
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 22.04.2014
Dokument oglądany razy: 3 401