Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.08.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Badania w kierunku nosicielstwa pałeczek schorzeń jelitowych

Badania w kierunku nosicielstwa pałeczek schorzeń jelitowych

Próby kału w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. ul. Kościuszki 28 przyjmowane są do badania:

– I i III kwartał 2016 r.– wtorki i czwartki w godz. od 7:00 do 8:30, – II i IV kwartał 2016 r.– poniedziałki i środy w godz. od 7:00 do 8:30

Pobieramy 3 próby kału. Kał pobiera się na wymazówki z zestawu do podłoża transportowego (do nabycia w powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej).

Kał na wymaz do celów sanitarno - epidemiologicznych należy pobrać trzykrotnie w następujących po sobie dniach.

Prawidłowe pobieranie kału na wymazówkę:

- za pomocą wymazówki pobrać kał z kilku miejsc tak aby materiał był widoczny na waciku,

- wymazówkę włożyć do podłoża transportowego, dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany oraz datą i godziną pobrania, - tak pobrane próbki można przechowywać maksymalnie do 48 godzin w temperaturze lodówki (2oC – 80C).

Wymazówki należy dostarczyć do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w temperaturze otoczenia.

Do każdej próbki należy dołączyć:

  • dokładnie i czytelnie wypełnione zlecenie (do pobrania w powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej lub na stronie internetowej http://pwisbydgoszcz.pl)
  • pracowniczą książeczką zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • opłatę za badanie w kwocie 96 zł (prosimy o odliczoną kwotę),
  • badania uczniów kształcących się w zawodach, w których jest ono wymagane przeprowadza się bezpłatnie po przedstawieniu zaświadczenia ze szkoły lub umieszczeniu przez szkołę pieczątki na drukach zleceń

W sytuacji utraty książeczki opłata za odpis wynosi 24,39 zł (jeśli klient dostarczy swoją książeczkę) 27,39 zł (wraz z książeczką).

Tel. PSSE Sępólno Kraj.523881231 lub 523881230

W pozostałe dni tygodnia próbki do badania dostarczać można do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4 (tel. 523761800) Punkt przyjmowania próbek do badań mikrobiologicznych i parazytologicznych oraz wydawania wyników w Bydgoszczy czynny jest w godzinach:

– poniedziałek 7:00-12:00 – wtorek 7:00-12:00, – środa 7:00-12:00 – czwartek 7:00-12:00, 14:00-17:00

WSSE w Bydgoszczy Załącznik nr 4 do PL-02/IR-01/LEP

LEP wydanie 4 załącznika z dnia 01.03.2016

Pobieranie i transport próbek kału do celów sanitarno – epidemiologicznych

Kał pobiera się na wymazówkę z zestawu do podłoża transportowego (do nabycia w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy). Kał/ wymaz należy pobrać trzykrotnie w następujących po sobie dniach. Jeżeli nie ma takiej możliwości maksymalny odstęp między pierwszą a trzecią próbką nie może być dłuższy niż 7 dni. Metodyka wykonania badań jest zgodna z Księgą Jakości Laboratorium WSSE w Bydgoszczy

Prawidłowe pobieranie kału na wymazówkę:

→ Kał należy oddać do czystego, suchego naczynia

→ Za pomocą wymazówki pobrać próbkę kału z kilku miejsc, zanurzając całą wymazówkę w kale, tak aby materiał był widoczny na całej powierzchni wacika (Rys. 1) → Wymazówkę włożyć do podłoża transportowego (probówka), dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany oraz datą i godziną pobrania (Rys. 2)

→ Tak pobrane próbki można przechowywać maksymalnie do 48 godzin od pobrania pierwszego wymazu w temperaturze lodówki (2oC – 8oC).

Wymazówki należy dostarczyć do Punktu Przyjmowania Próbek i Wydawania Wyników (PPPiWW) WSSE w Bydgoszczy ul. Kujawska 4 (budynek E) w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach 7°°- 12°° (dodatkowo we czwartki 14°°- 17°°). Do każdej próbki należy dołączyć dokładnie i czytelnie wypełnione zlecenie, które jest do pobrania w PPPiWW WSSE w Bydgoszczy.

Wyniki badań można odbierać po 4 dniach od dostarczenia ostatniej próbki do badań (w dni robocze) codziennie w godz. 7oo – 12oo oraz w czwartek dodatkowo 14oo – 17oo.

Badania należy opłacić ( zgodnie z cennikiem WSSE) przy dostarczeniu do laboratorium I próbki, jeżeli opłata za badanie przypada w czwartek po południu, należy przygotować odliczoną kwotę należności. Przy odbiorze wyników należy okazać opłaconą fakturę lub jej kserokopię. Istnieje możliwość zakupienia druku Pracowniczej Książeczki Zdrowia przy pierwszym przyniesionym badaniu.

Uwaga!

Nie należy umieszczać kału w probówce z podłożem transportowym! W probówce należy umieścić tylko i wyłącznie wymazówkę, która posiada na całej powierzchni wacika widoczny ślad kału. Źle pobrany materiał dyskwalifikuje próbkę do badań!

 Opublikował: Mateusz Klimek
Publikacja dnia: 23.08.2016
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 23.08.2016
Dokument oglądany razy: 1 574