Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.03.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja zasad ochrony danych osobowych.

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj.

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w PSSE w Sępólnie Kraj., prowadzony wg rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719), dostępny jest do wglądu w siedzibie Administratora Danych Osobowych – Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. przy ul. T. Kościuszki 28– parter.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj. prowadzi następujące rejestry i ewidencje zawierające dane osobowe:

1. Wykaz obiektów nadzorowanych przez PPIS w Sępólnie Kraj.
2. Harmonogram nadzoru nad obiektami
3. Ewidencja decyzji administracyjnych wydanych w pionie
4. Rejestr upoważnień do kontroli wydanych przez PPIS w Sępólnie Kraj
5. Ewidencja tytułów wykonawczych i postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia w pionie
6. Ewidencja nałożonych mandatów karnych
7. Ewidencja protokołów z kontroli sanitarnych przeprowadzonych przez pracowników PSSE
8. Ewidencja postanowień w pionie
9. Ewidencja opinii wydanych w pionie
10. Ewidencja interwencji i doniesień sanitarnych w pionie
11. Rejestr skarg i wniosków
12. Dziennik Korespondencyjny
13. Pocztowa książka nadawcza
14. Rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego.
15. Rejestr ognisk epidemicznych
16. Rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych
17. Ewidencja osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych
18. Ewidencja osób zaszczepionych przeciwko tężcowi
19. system informatyczny – System Bezpieczeństwa Żywności II
(SBŻ II)
20. Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Sępólnie Kraj.
21. Rejestr protokołów pobrania próbek
22. Rejestr pobranych do badań próbek
23. Rejestr próbek kwestionowanych
24. Dokumentacja ekshumacji i przewozu zwłok
25. Rejestr skutków chorób zawodowych
26. Ewidencja podejrzeń o zachorowanie na choroby zawodowe
27. Rejestr chorób zawodowych
28. Ewidencje decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

Składnica akt PSSE w Sępólnie Kraj. mieszcząca się w budynku przy ul. T. Kościuszki 28 prowadzi archiwizację zgodnie z obowiązującą Instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach nie są danymi ogólnodostępnymi.Opublikował: Elżbieta Estkowska
Publikacja dnia: 17.03.2017
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 22.04.2014
Dokument oglądany razy: 2 136