Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 14.11.2017 z powodu:
Zdublowana treść

Status prawny

STATUS PRAWNY
Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.


Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.


Główny Inspektor Sanitarny koordynuje i nadzoruje ustawową działalność państwowych wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektorów sanitarnych.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim.


Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim jest zakładem opieki zdrowotnej, finansowanym z budżetu państwa.

W rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej – uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim posiada minister właściwy do spraw zdrowia.


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim powołuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego z udziałem przedstawiciela Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim powołuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim.


W postępowaniu administracyjnym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim.


Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim jest zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Ministra Zdrowia.


Nr księgi rejestrowej: 04 - 01008
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim działa na podstawie n/w aktów prawnych:


Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 1261).


Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1638 z późn. zm.).Opublikował: Adrian Myler
Publikacja dnia: 14.11.2017
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 22.04.2014
Dokument oglądany razy: 1 526
Wersja do druku