Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Status prawny


Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.


Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.


Główny Inspektor Sanitarny koordynuje i nadzoruje ustawową działalność państwowych wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektorów sanitarnych.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim.


Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim jest zakładem opieki zdrowotnej, finansowanym z budżetu państwa.

W rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej – uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim posiada minister właściwy do spraw zdrowia.


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim powołuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego z udziałem przedstawiciela Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim powołuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim.


W postępowaniu administracyjnym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim.


Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim jest zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Ministra Zdrowia.


Nr księgi rejestrowej: 04 - 01008

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim działa na podstawie n/w aktów prawnych:


Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 1261).


Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1638 z późn. zm.).Opublikował: Elżbieta Estkowska
Publikacja dnia: 14.11.2017
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 14.11.2017
Dokument oglądany razy: 3 495