Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obsługa osób niepełnosprawnych w PSSE w Sępólnie Kraj.

Osoba niepełnosprawna, załatwiająca sprawy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. ma możliwość skorzystania z następujących rozwiązań:


1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się - wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu: ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:
• korzystanie z poczty elektronicznej
• e-PUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)
• przesyłanie faksów
• kontakt telefoniczny

3. Budynek PSSE w Sępólnie Kraj. nie jest dostosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Obsługa jest możliwa w budynku Urzędu Gminy w Sępólnie Kraj., ul. T. Kościuszki 11, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Nasz adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj.
ul. Kościuszki 28
89-400 Sępólno Kraj.
Tel.: 52 3881230
Tel/Fax 52 3881231
e-mail: sekretariat.psse.sepolnokrajenskie@sanepid.gov.pl
ePUAP: /PSSESepolnoKraj/skrytkaOpublikował: Elżbieta Estkowska
Publikacja dnia: 13.06.2022
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 13.04.2018
Dokument oglądany razy: 1 232